Kúpili ste vlani chalupu? Nezabudnite podať daňové priznanie

Je to jedna z posledných povinností, ktorá vás čaká po kúpe chalupy. Keď utíchne všetok ruch okolo kúpnych zmlúv, katastra, elektrární, vodární či poisťovne, na prelome rokov vás čaká vypĺňanie daňového priznania. Stihnúť by ste to mali do konca januára.

Dobrou správou je, že nejde o výzvu, ktorú treba podstupovať každoročne. Daňové priznanie vypĺňate iba raz, po kúpe nehnuteľnosti. Na obecnom alebo mestskom úrade sa stane podkladom pre vyrubenie daní zo stavieb a pozemkov.

Kde vziať tlačivo?

Bez toho aby ste vstali od stola, stiahnuť si ho môžete priamo z internetu. Priamo na portáli slovensko.sk nájdete tlačivo v PDF formáte, ktorý môžete vypísať priamo v počítači, aby ste ho vyplnený mohli vytlačiť. Pri každom uložení zostávajú vpísané informácie dnu, takže ho môžete vypĺňať a upravovať postupne.

Ak je pre vás počítač viac príťažou ako pomocníkom, tlačivo získate na každom obecnom alebo mestskom úrade. Vyplniť ho môžete i perom v papierovej podobe, aby ste ho vo finále osobne alebo poštou odovzdali na príslušnom úrade.

Čo treba vyplniť?

Zaujímať vás budú prvé dve strany daňového priznania (priznanie a súhrn príloh), ktoré sú vašou osobnou identifikáciou. Obsahujú kontakt, ktorý použije obec pre komunikáciu s vami bez toho, aby ste si museli na chalupe nahlásiť prechodný alebo trvalý pobyt. Keďže sa dane vyberajú v mieste vašej chalupy, nemalo by vás to prekvapiť.

Kľúčovým dokumentom je II. oddiel – priznanie k dani z nehnuteľností. V ňom identifikujete pozemky, ktoré ste získali pri kúpe. Parcelné čísla, výmery a druh nájdete v kúpnej zmluve, ale aj na liste vlastníctva.

Ďalšou čiastkou je III. Oddiel – priznanie k dani zo stavieb. Tentokrát narazíte na otázky, na ktoré neexistuje jednoznačná odpoveď. Kým výmeru zastavanej plochy vyčítate z listu vlastníctva, celkovú výmeru podlahových plôch všetkých podlaží stavby by ste už našli iba v projekte ku kolaudácii.

Pomôže, ak údaj vyčítate z predchádzajúceho daňového priznania – to vám ukážu k nahliadnutiu priamo na obecnom či mestskom úrade, alebo vám s ním môže pomôcť predchádzajúci majiteľ.

Radšej osobne ako poštou

Vložiť daňové priznanie do obálky a odoslať ho na úrad je možno jednoduché a rýchle. V malých obciach je však šikovnejšie odovzdať ho osobne, aby ste sa zoznámili nielen s úradným miestom, ale aj vedením obce.

Práve tu môžete nájsť odpovede na tucty nezodpovedaných otázok – od toho ako treba nakladať s odpadom, cez miestne služby až po aktivity obce, ktorých súčasťou by ste sa mohli stať. Chalupárstvo je na rozdiel od mestského života spoločenským počinom. A osobná účasť pri každom vybavovaní je vítaná.

Kedy budete platiť?

Obecné a mestské úrady budú vyberať dane až v marci a to spolu so smetným a ďalšími miestnymi poplatkami. Pre tie najmenšie ide o administratívnu záťaž, ktorá sa často premieta do oneskorení. Nie je výnimkou, ak sa k výberu dostanú i s dvojmesačným oneskorením.

Rok 2020 je vo výške daní prelomový. Mnohé samosprávy zvyšovali tarify s odôvodnením, že sú podfinancované. Rozpočty chcú navýšiť tým, že budú pýtať viac peňazí od svojich obyvateľov, chalupárov a návštevníkov.

Written By
More from Milan Gigel
Ako uviesť chalupársky nábytok do hygieny?
Je to príbeh každej chalupy, v ktorej sa zachovali kusy starého nábytku. Chcete...
Read More

Pridaj komentár