Nemôžete kúpiť to, čo kataster nezapíše

Je to prekrásny sen, ktorý vám preblysne hlavou vo chvíli, keď si poviete áno. Toto je tá pravá. Romantická chalupa, rozkvitnutý ovocný sad a záhrada, ktorá po prvýkrát v roku žiada o to, aby ju niekto obehol za rannej rosy s kosou. Tú nemožno odmietnuť.

Nazreli ste však do katastra, či je všetka táto nádhera naozaj na predaj práve tak, ako si myslíte? So starými chalupami často vyplávajú na denné svetlo i staré hriechy, ktoré môžu mať korene v časoch dávnejších, ako ste ochotní pripustiť.

Nájdite ju na mape

Nie, nemusíte odchádzať na kataster, aby ste sa o vyhliadnutej chalupe, hospodárskych stavbách a pozemku dozvedeli viac. Stačí len aby ste si v internetovom prehliadači otvorili mapový klient ZBGIS a do vyhľadávacieho políčka vpísali ulicu, popisné číslo a obec, v ktorej sa nachádza.

Ak v zobrazenom pláne nespoznávate domček o ktorý máte záujem, pomôžte si leteckou snímkou. Kliknite vpravo na ikonku podkladových máp, zvoľte tú s názvom Ortofoto a zrazu je všetko ako na dlani – z vtáčej perspektívy.

Vidíte chalupu, sad, záhradku, oplotenie ale aj príjazdovú cestu. Spoznávate susedné domy ale aj háj, ktorý je hore nad lúčkou. Na čo je to dobré? K mapám sú priložené aj úradné záznamy.

Komu patrí zem a kde je humno?

Každá parcela a stavba má podobu ohraničenej plochy s identifikačným číslom. Kliknete na ňu, s istotou potvrdíte počítaču, že nie ste robot a razom vidíte, aké záznamy sú vedené v listoch vlastníctva. Pred vami sa rolujú mená, adresy  a dátumy narodenia tých, ktorým objekty patria.

Raz je to jediná parcela s číslom, na ktorej sú zakreslené budovy. Inokedy je to súbor viacerých parciel. Ba často sa stáva, že i miesto pod budovami má samostatné parcelné čísla. Práve tu sa dozviete, aký je majetkový stav chalupy a jej príslušenstva.

Po boku mien majiteľov si môžete bezplatne zobraziť i úplný list vlastníctva, na ktorom nájdete ďalšie údaje – bremená, prenájmy, plomby, správcu či iné oprávnenia, ktoré boli zapísané na katastrálnom úrade. Všetko, o čom by ste mali vedieť.

Na čo je to dobré?

Nemôžete kúpiť a zapísať do katastra to, čo nepatrí predávajúcemu. A nepatrí mu to, čo nie je pred kúpou zapísané na katastri v listoch vlastníctva. Každá nezrovnalosť znamená problém, ktorého riešenie môže byť v nedohľadne.

Pozemok, na ktorom stojí chalupa môže celý alebo čiastkou patriť niekomu inému. Humno na ktoré sa pozeráte nemusí v mape vôbec existovať – nemožno ho kúpiť, iba v tichosti prijať. Pre zmenu stajňa ktorá stojí na pozemku majiteľa chalupy môže mať popisné číslo a patriť úplne inému človeku.

Ba stáva sa aj to, že jedno a to isté miesto vystupuje v registri parciel E-KN s odlišnými majiteľmi ako v registri C-KN. Znamená to, že je tam nesúlad, ktorý dodnes nebol vyriešený. Na prvý pohľad formalita, v skutočnosti cesta s neistým výsledkom.

A čo prístup?

Z mapy nevyčítate, či sú ploty na správnom mieste – to dokáže zamerať podľa geometrického plánu iba geodet. Dokážete si však prezrieť bezprostredné okolie. Je poľná cesta skutočne cestou, ktorá vám umožňuje vstup na pozemok?

Alebo je to parcela s kopou neznámych vlastníkov, ktorá je v správe Slovenského pozemkového fondu? Umožní vám prístup po stáročia, alebo vás čaká súdny spor, ktorý pre vás za odplatu určí bremeno prístupu či prejazdu cez susedné parcely?

Buďte vnímaví a študujte. Katastrálnu mapu, listy vlastníctva ale aj kúpnu zmluvu. Nech kúpite naozaj to, čo chcete.

Napísal
Viac od autora Milan Gigel

Udajte svojej chalupe jasnú epochu

Je to jedno z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré musíte spraviť skôr ako sa pustíte...
Čítajte viac...

Pridaj komentár